Follow uCollect Infographics in social media:

NPS ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЛОЯЛНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ НА МАГАЗИНИТЕ ЗА ДРЕХИ

NPS ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЛОЯЛНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ НА МАГАЗИНИТЕ ЗА ДРЕХИ

Изследването се проведе по метода Mystery Shopping сред клиентите магазини за дрехи в страните от ОНД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *