Follow uCollect Infographics in social media:

NPS Restoranların müştərilərinin

Restoranların müştərilərinin loyallıq indeksinin araşdırılması

Araşdırma MDB ölkələrində restoranların müştəriləri arasında
Mystery Shopping metodu ilə aparılmışdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *